Ring oss om ni upplever snö- isras omgående

Vårt primära fokus är människors liv samt säkerhet. Vi kan uppvisa Skotta Säkert Certifikat.
mrbygg_com
David
Verkställande Direktör

Information

Istappar 

bildas exempelvis när snön på tak smälter och lufttemperaturen är under noll grader. Taket kan ha plusgrader på grund av läckage av inomhusvärme eller genom solens strålvärme medan luften i övrigt håller frystemperatur.
En meter istapp kan väga upp till 20 kg, vilket kan orsaka allvarliga personskador och materiella skador. 

 

Vart finns det mest istappar?

Särskilt i städerna är risken för personskador stora, när istappar blir hängande över trottoarer där många människor passerar dagligen. Istapparna måste därför avlägsnas.
 

 

Vem bär ansvaret? 

Ansvaret för snöröjningen och rensning av istappar på taket ligger i Sverige hos fastighetsägaren, enligt dom i högsta domstolen efter att en person avlidit till följd av skador från fallande istapp

 

Säkerhet

Av säkerhetsskäl förekommer det även tillfälliga avspärrningar och varningsskyltar vid risk för snö- och isras.

Är ni fastighet?

Och är i behov av certifierade snö- isröjare?

Kontakta oss på kund@mrallservice.se

Vad skriver nyheterna om snö- isras?

Metro skriver:

"Fick istapp i huvudet – nu åtalas borättsordförande"

 

DN skriver:

"Man skadad i huvudet av istapp"

Expressen skriver:

"Kvinna träffad av istapp i huvudet"

 

 

Aftonbladet skriver:

"Slogs medvetslös av fallande istapp"

Vi är certifierade hos Skotta Säkert. Skotta säkert är ett utbildningsprojekt som ska öka säkerheten kring snöskottning av tak. Skotta säkert arbetar för att förbättra arbetsmiljön och minska antalet skador på både byggnader, egendom och personer i samband med snöskottning. Många skador beror på okunskap och slarv och kan därmed undvikas med ökad kunskap. Projektets syfte är också att minska andelen oseriösa aktörer inom området. Det finns inget krav på att ett företag ska ha genomgått utbildningen men det kan vara en trygghet för dig som konsument.
mrbygg_com
David
Verkställande Direktör